Email Login
Password
Ny användare
sign upAnslutningsbeställning avser fast telefoni.

För anslutning till denna tjänst anges enbart de telefonnummer som är registrerade på Er eller på ert företag. Det skall vara samma abonnemangsinnehavare som beställer tjänsten hos oss.


Abonnemangstyp Privat Företag
Namn/Firmanamn
Kontakttelefon dagtid
Om företag, kontaktperson
Gatuadress/BOX
Postnr        
Ort
Person/organisationsnummer
Bekräftelse skickas till din E-postadress*
Förmodade förbrukning per månad (Skr/mån) enl. vår prislista.

Ange de telefonnummer som Ni kommer att ringa eller faxa billigare från. Gäller det företag med flera nummer anges både växelns nummer samt underliggande telefoner/anknytningar för anslutning.

 
Anslutningsnummer:
telefonnummer 1
telefonnummer 2
telefonnummer 3
telefonnummer 4
telefonnummer 5
telefon/faxnummer 6:

AnmärkningJag ansöker om ovanstående tjänst från Xtelecom. Om denna ansökan blir godkänd ger jag Xtelecom tillåtelse att göra kreditupplysning på mig samt debitera den summa som hör till förbrukning av den beställda tjänsten. Jag intygar härmed att jag är införstådd med att avgifter eller taxan för den beställda tjänsten kan ändras utan varsel. Betalning sker vid mottagning av faktura och på de tidpunkter som meddelas av Xtelecom.

Jag har läst igenom Xtelecoms allmänna villkor och förbinder mig härmed att betala den summa som hör till förbrukning av den beställda tjänsten.Vill du faxa eller posta kan du skriva ut anslutningsformuläret

© 1996-2006 Xtelecom Inc. Ltd.