Klicka här  och beställ via e-post eller skriv ut denna blankett, fyll i och posta eller faxa.
Orderfax: 08-915770
Postadress: Xtelecom® Inc.  BOX 763 . 120 02 ÅRSTA SWEDEN. Kundtjänst: 08-815577


Anmälan till Xtelecom avser:    Privatkund           Företagsabonnemang

Namn /Firma/ Organisationsnamn______________________________________________

Personnummer:  ____________________  Organisationsnummer:____________________

Adress __________________________________________

Adress _________________________   Postnr. ________  Ort _____________________ 

Om Företagsabonnemang, Kontaktperson:  ________________________________________

Titel:    Mr     Mrs  Miss   Ms    Dr.  Annan titel  _________________________

Kontakttelefon _________________________     Fax __________________________

E-postadress (för snabbare svar, ej obligatorisk)  __________________________________

Ange förmodad maximal förbrukning/månad.
Kryssa  0-1600   1600-2500 2500-3500 3500-5000  Ange Max Skr/mån ________

För anslutning till denna tjänst anger du enbart de telefonnummer som är registrerade på dig/företaget hos Telia. Det skall vara samma abonnemangsinnehavare.
Om utrymmet till höger inte räcker till, vänligen lista telefonerna som Ni kommer att ringa ifrån på ett A4 blad. Mobiltelefoner kan inte anslutas till denna tjänst. För billigare samtal från din mobiltelefon kan du klicka här och teckna ett callback abonnemang. Telefonräkning skickas ut varje månad. Detaljerad samtalsspecifikation för perioden skickas med räkningen kostnadsfritt.

Ni önskar betala via

 Postgiro
 Bankgiro


Ange telefonnumer: kontorstelefoner, bostaden, landstället,fax, modem..
 

Landsnr

Rikt nr

Telefonnummer

1    
2      
3      
4      

Abonnemangsavtal:
Härmed ansöker undertecknad om ovanstående tjänst från Xtelecom. Om denna ansökan blir godkänd och kreditkort är valt som betalningssätt, ger undertecknad Xtelecom / Xtelecom® tillåtelse att göra en kreditcheck på kortet samt att automatiskt debitera den summa som hör till förbrukning av den beställda tjänsten. Vid betalning med kreditkort är undertecknad införstådd med att samma villkor gäller som vid vanlig kreditkortsanvändning. Undertecknad intygar härmed att vara införstådd med att avgifter eller taxan för de olika beställda tjänsterna kan ändras utan varsel. Betalning sker vid mottagning av faktura på ovanstående sätt och på de tidpunkter meddelat av Xtelecom.  Om inbetalningskort är valt som  betalningssätt förbinder  sig undertecknad att betala den summa som hör till förbrukning av den beställda tjänsten.

Namnförtydligande                           Namnunderskrift                                        Datum